Fonollosa inicia la redacció del Catàleg de Masies i la modificació del POUM

0
325

Un habitatge rural de Fonollosa AJUNTAMENT DE FONOLLOSA El ple de l’Ajuntament de Fonollosa ha aprovat per unanimitat l’avenç del Pla Especial de Catàleg de Masies i la modificació del POUM associat. D’aquesta manera s’inicia un procés llarg que està previst que finalitzi l’any 2024 amb la redacció definitiva del Catàleg de Masies de Fonollosa i la seva entrada en vigor. Després de la seva aprovació a l’últim ple de la Corporació, s’ha obert l’exposició pública de l’avenç del catàleg. Aquest document inclou 185 elements, masies o ruïnes, cadascun amb la seva fitxa individualitzada. El catàleg està penjat al tauler del lloc web de l’Ajuntament de Fonollosa perquè els veïns afectats el puguin consultar i presentar les esmenes corresponents fins al 31 de desembre. En aquest punt inicial, el document aprovat només és un llistat de les masies i no hi haurà la definició concreta de què es pot fer i què no, ni tampoc la normativa específica dels percentatges d’ampliació que es podran fer en sòl no urbanitzable. Aquesta serà només una primera revisió general perquè tots aquells veïns que tinguen una d’aquestes propietats puguen comprovar que estiguen, ja que condicionarà el llistat de les que finalment figuraran al Catàleg. El principal objectiu del Pla Especial de Catàleg de Masies és la conservació i recuperació del patrimoni de masies, cases rurals i altres construccions a sòl no urbanitzable de Fonollosa que siguin susceptibles de preservació, recuperació o rehabilitació «S’ha fet un esforç molt important per intentar ampliar el catàleg vigent i incorporar algunes ruïnes de masies que en entendre del govern de l’Ajuntament de Fonollosa era important que estiguin catalogades, que es puguin reconstruir i que per tant que la gent hi pugui anar a viure», explica l’alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez . L’objectiu principal del Pla Especial de Catàleg de Masies és la conservació i recuperació del patrimoni de masies, cases rurals i altres construccions a sòl no urbanitzable de Fonollosa que siguin susceptibles de preservació, recuperació o rehabilitació per raons històriques, arquitectòniques, ambientals, paisatgístiques o socials. El document aprovat és l’avenç del Pla Especial, i conté una anàlisi del sòl no urbanitzable del municipi de Fonollosa, estableix els criteris per a la inclusió al catàleg d’una masia, casa rural o una altra construcció i proposa els criteris a adoptar en fases posteriors de la seva redacció per dur a terme la regulació dels elements inclosos al catàleg. Un procés que finalitzarà el 2024 Actualment Fonollosa disposa d’un catàleg de masies i cases rurals inclòs al POUM vigent que la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central va considerar en el seu moment que no regulava correctament les masies i cases rurals. Atesa la rellevància d’aquest instrument de planejament en un municipi amb un nombre molt elevat d’edificacions d’aquest tipus, aquesta situació ha portat els serveis tècnics municipals a haver de dur a terme interpretacions complexes cada vegada que s’informava d’un expedient de llicència urbanística que afectava un bé catalogat en sòl no urbanitzable. Per aquest motiu, el Govern municipal va decidir sol·licitar a la Gerència de Serveis dHabitatge, Urbanisme i Activitats de lÀrea dInfraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona la redacció del Pla Especial de Catàleg de Masies i la modificació del POUM. D’aquesta manera es podran arreglar les mancances i necessitats de l’actual catàleg. La nova redacció del Pla Especial de Catàleg de Masies comportarà que s’hagi de modificar el POUM actual de Fonollosa, eliminant tots els articles i annexos que fan referència al Catàleg inclòs dins del Planejament General actual. L’avenç del Pla Especial de Catàleg de Masies ha estat documentat recentment després del treball de camp de diferents arquitectes que han realitzat un repàs de totes les masies i ruïnes on hi havia hagut masies al municipi de Fonollosa. Aquest és, doncs, un primer pas d’un llarg procés que tindrà quatre fases. Després de l’aprovació de la redacció de l’avenç del catàleg i la modificació del POUM al ple, el 2022 es farà la redacció definitiva per a l’aprovació inicial. Tot seguit, el 2023 es farà l’aprovació provisional i el 2024 està previst que s’aprovi definitivament i es pugui modificar el POUM. Durant aquests anys s’establiran diversos períodes d’informació i de participació ciutadana.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here