L’Ajuntament de Santpedor ajudarà a pagar subministraments bàsics, lloguer i quotes hipotecàries

0
134

De l’1 al 15 de desembre les persones i famílies de Santpedor que hagin vist reduïts els seus ingressos arran de la crisi sanitària de la Covid-19 podran sol·licitar ajuts directes per a subministraments bàsics, per lloguer o quotes hipotecàries, per deute de rendes de lloguer o per atendre situacions de risc de pèrdua lhabitatge habitual i permanent. Les ajudes es podran sol·licitar presencialment a l’Ajuntament o bé de forma telemàtica, a través del web municipal. Els imports seran d’un màxim de 500 euros per a subministraments bàsics, que s’abonaran en un únic pagament segons la despesa acreditada dels mesos de juliol a desembre del 2021. Per al pagament de lloguer o quotes hipotecàries de la despesa acreditada dels mesos de juliol a desembre del 2021, els ajuts seran d’un màxim de 200 euros mensuals fins a un màxim de 6 mesos. Els ajuts seran dun màxim de 200 euros mensuals i fins a un màxim de 12 mesos per a ajuts de deute de rendes de lloguer. També seran dun màxim de 200 euros mensuals fins a un màxim de 12 mesos (gener a desembre de 2021) per atendre situacions de risc de pèrdua dhabitatge habitual i permanent. Les persones beneficiàries de les ajudes hauran d’estar empadronades a Santpedor i ser titulars del contracte de subministrament, arrendament o hipoteca. La persona sol·licitant ni cap altre membre de la unitat de convivència no poden tenir cap habitatge en propietat, excepte l’habitatge habitual i només es podrà presentar una sol·licitud per unitat familiar. La regidora d’acció social, Laura Tarradellas, explica que «aquests ajuts tenen com a objectiu ajudar les persones i les famílies que han vist reduïts els seus ingressos com a conseqüència de la COVID19 i així poder contribuir a reduir l’impacte socioeconòmic que pugui presentar cadascuna d’elles ». L’Ajuntament destinarà a aquests ajuts un pressupost total de 20.000 euros.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here