Santpedor aprova per al 2022 un pressupost de més de 9 milions d’euros

0
160

Santpedor ha celebrat aquest dimarts el darrer ple de l’any, que ha permès donar llum verda als pressupostos del 2022. El plenari ha aprovat una proposta de comptes per al proper any de 9.333.000 euros, que ha comptat amb els vots a favor del equip de govern (ERC i Junts per Santpedor), l’abstenció de Progrés Municipal i Santpedor En Comú Podem i els vots en contra de la CUP. Aquest pressupost suposa una reducció del 25,54% en relació amb l’exercici anterior que, segons ha argumentat l’executiu, respon a una contenció en la inversió municipal atès que hi ha projectes molt importants que s’hauran de dur a terme durant el proper any amb pressupost compromès del 2021. La previsió de les inversions de cara al 2022 ascendeixen a un total de 817.000 euros i el govern local destaca que són «sostenibles, és a dir que a curt o mitjà termini reduiran la despesa de manteniment, com és el cas de millores urbanístiques o inversió a canvi de lluminàries, entre d’altres. Entre les inversions previstes destaquen la modificació puntual del sector de la Serreta amb la corresponent urbanització, les obres dadequació de les oficines municipals per solucionar una manca despai de despatxos, inversions en millora de mobilitat i via pública i la compra dun nou pis social per al parc d?habitatge municipal, entre d’altres». Al capítol de despeses, el pressupost 2022 preveu un increment respecte a l’exercici anterior, amb un augment de la despesa de personal i de la despesa en béns i serveis, «que han de suposar una millora en diferents serveis municipals com el de neteja, el d’atenció domiciliària i el de la recollida porta a porta». Pel que fa als ingressos, l’Ajuntament de Santpedor ha congelat les ordenances fiscals, que determinen el preu dels impostos, les taxes i els preus públics. El pressupost de l’Ajuntament de Santpedor preveu, a 31 de desembre del 2022, un deute del 5,67%. El regidor d’Hisenda, Josep Illa, assegura que són uns pressupostos basats en el control de la despesa pública, la recerca de l’eficiència i l’eficàcia en la gestió municipal amb l’objectiu de millorar els serveis del municipi i que posen a la ciutadania al centre». Ampliació del pavelló El Ple ordinari de desembre de l’Ajuntament de Santpedor ha aprovat l’expedient de contractació per a l’execució del projecte d’ampliació i reforma del Pavelló Rafa Martínez. Amb laprovació del plec de prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives, el Ple dóna llum verda a la convocatòria de licitació amb 9 vots a favor (ERC, JxS i PM) i 3 abstencions (CUP i SECP). També en matèria de contractació, el ple ha aprovat la classificació de les sis ofertes presentades a la licitació del contracte de servei de neteja d’edificis municipals i ha delegat a l’Alcaldia la competència per resoldre l’adjudicació del contracte a la societat Innovació i Tècniques de conservació SA com a oferta guanyadora. El dictamen ha comptat amb 10 vots a favor (ERC, JxS, PM, SECP) i 2 abstencions (CUP). El Ple de l’Ajuntament de Santpedor suspèn la resolució del procediment de requeriment incoat a l’empresa L’Onada, referent als estats financers auditats de la concessió dels anys 2019 i 2020. L’Ajuntament havia obert un procediment a l’empresa concessionària de la residència de gent gran Cal Jorba per una discrepància a l’hora de presentar els comptes auditats. Ara, el Ple ha aprovat per unanimitat suspendre el procediment fins que es disposi de linforme de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de Catalunya, que haurà de pronunciar-se sobre si existeix incompliment del Plec de clàusules del contracte. Santpedor ha aprovat inicialment al Ple de desembre la modificació de l’Ordenança Municipal reguladora de les terrasses de bars i restaurants. Es tracta de diversos canvis en la redacció que deixen més clara la normativa i les sancions corresponents per a cada infracció i flexibilitzen alguns aspectes com la situació de la terrassa o la col·locació de tarimes, entre d’altres. L’aprovació inicial ha tingut 9 vots a favor (ERC, JxS, PM) i 3 abstencions (CUP, SECP). També s’ha aprovat definitivament el compte de liquidació definitiu de la reparcel·lació del Mirador de Montserrat. Es tracta de la fase 1 del projecte de reparcel·lació del Mirador de Montserrat que s’ha executat aquest 2021 i que ha comptat amb la instal·lació de la xarxa de clavegueram, la direcció tècnica corresponent, les indemnitzacions de sòl per sistemes i les despeses d’inscripció registral de les finques resultants de la reparcel·lació. El dictamen va ser aprovat per 8 vots a favor (ERC, JxS, SECP) i 4 abstencions (CUP i PM).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here