Cardona promourà un pla pilot de masoveria urbana a l’antiga colònia Arquers

0
387

Cardona durà a terme una experiència de masoveria urbana a cases de l’antiga colònia minera Arquers. Serà una nova modalitat de rehabilitació per anar recuperant progressivament un nucli que és de propietat municipal, la rehabilitació del qual l’Ajuntament se li ha fixat com un dels principals reptes de mandat per, alhora, convertir-lo en un dels pols de creixement, on poder oferir habitatge. En el pressupost per a aquest any, que el consistori va aprovar la setmana passada, està prevista una partida per dur a terme a l’antiga colònia dues experiències pilot de masoveria urbana, un model que diferents municipis del nostre país han començat a implantar els darrers anys i que, a grans trets, consisteix en un acord entre una part propietària d’un o més habitatges (en aquest cas el consistori cardoní) que requereixen unes rehabilitacions per ser habitable, i una part masovera, que obté la possibilitat de viure sense pagar lloguer durant uns anys de concessió a canvi de fer i fer-se càrrec d’una sèrie de millores a l’immoble. A més, al pressupost per a aquest 2022 es preveu també el projecte de nou enllumenat a la colònia, que permetrà avançar així part del projecte d’urbanització futur d’aquest espai important per Cardona per anar recuperant i potenciant nucli residencial. Els anys 2018 i 2019 ja es va començar a obrir camí amb la rehabilitació d’unes primeres pomes (de planta baixa i un petit pati darrere, l’estil característic de la colònia), en part gràcies a un pla de feina que es va impulsar per a persones joves, que s’han anat posant al mercat de lloguer. El pla de millora urbana A més, des de mitjan any passat l’Ajuntament cardoní disposa d’un pla de millora urbana d’aquest nucli, que va redactar la Diputació, que defineix a nivell urbanístic com ha de ser la recuperació. L’objectiu d’aquesta planificació és millorar-ne la urbanització i la mobilitat i establir l’ordenació de les antigues colònies a partir de la reordenació del sector delimitat pel POUM. Un dels grans reptes a assolir és l’equilibri entre el manteniment de l’essència i la memòria històrica de la colònia conservant i millorant els habitatges existents i alhora proposar una oferta residencial atractiva per potenciar l’arribada de nous ciutadans. El Pla de millora urbana posa les pautes per a la recuperació de la Colònia Arquers en conjunt i ha de definir i ordenar des del punt de vista urbanístic com ha de ser aquest espai tenint en compte la normativa vigent, que marca que poden anar-ne 60 habitatges. El pla defineix quins dels habitatges que hi ha construïts es poden rehabilitar i on s’aixequen els que falten per arribar a 60. També marca altres aspectes urbanístics com la xarxa viària i per als vianants, l’espai per instal·lar equipaments o les zones verdes. El sector del Pla de millora urbana delimitat a la Colònia Arquers pel Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) vigent a Cardona preveu la construcció de nous habitatges, incloent-hi els de protecció pública que determina la llei (se’n preveuen una vintena), així com reserves per a sistemes despais lliures i equipaments. Els nous creixements es plantegen en diferents tipologies residencials, des de cases unifamiliars aïllades a blocs d’edificis plurifamiliars, que podran gaudir de l’entorn natural de la vall i una nova urbanització lliure de vehicles, ja que també es preveu una adaptació topogràfica del terreny que permetrà construir un aparcament sense una excasiva excavació.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here