Santpedor completarà el 2023 el projecte d’urbanització del Mirador de Montserrat

0
123

Santpedor completarà el 2023 l’asfaltat de tots els carrers del Mirador de Montserrat, una actuació que completarà un projecte d’urbanització històric, i que en la seva execució ha suposat pràcticament sis feines en diferents etapes. L’Ajuntament de Santpedor ha aprovat per unanimitat al ple municipal ordinari de gener, celebrat aquest dimarts, l’expedient de contractació i la convocatòria de licitació de les obres d’aquest sector del municipi. Aquest procediment engloba cinc fases del projecte durbanització complementària del Mirador de Montserrat, que finalitzarà amb la urbanització successiva dels carrers Xiprer, Til·ler, Eucaliptus, Freixe, Laurel i camí de Vallbona. El ple de l’Ajuntament ha aprovat la despesa corresponent per un import total de 1.666.595 euros, cofinançat amb quotes urbanístiques que assumiran els veïns (pràcticament el 80%), mentre que la resta anirà a càrrec del consistori. També es va donar llum verda al plec de prescripcions tècniques i clàusules administratives que han de regir la licitació del contracte, que es preveu resoldre al llarg dels propers mesos, de manera que les obres s’iniciïn durant aquest any, amb una durada prevista d’onze mesos. La primera fase d‟aquest projecte d‟urbanització, que ha suposat un procediment llarg i costós per la seva envergadura, s‟ha completat aquest any passat i ha comportat la construcció de tota la trama de clavegueram i la connexió de tots els veïns a la xarxa (fins i tot aleshores s’havia funcionat amb pous morts). A l’aprovació de l’expedient per part del ple municipal, el regidor d’Urbanisme, Josep Illa, posava en relleu que la licitació d’aquestes obres d’urbanització «permetrà finalitzar un projecte important i necessari, iniciat el 2015» i que «una vegada acabat el Mirador es podrà considerar un sòl urbà consolidat amb tots els serveis necessaris». En aquesta mateixa sessió ordinària, l’Ajuntament de Santpedor també ha aprovat per unanimitat iniciar un procediment d’interpretació contractual del plec de clàusules que regeix el contracte de concessió de la residència i el centre de dia per a gent gran Can Jorba. L’Ajuntament, que ha requerit moltes vegades a l’empresa concessionària L’Olada que aporti l’auditoria econòmica específica del centre de Santpedor i no l’activitat que pugui desenvolupar a altres centres, considera que la documentació presentada no és suficient per donar compliment al plec clàusules administratives i tècniques que regeixen la concessió del contracte. En base a la discrepància entre l’administració i la concessionària, l’Ajuntament proposa ara que L’Onada mostri la conformitat amb la interpretació municipal i en cas de disconformitat se sol·licitarà Dictamen a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here