El Consell del Bages demana més claredat sobre el futur de la runa de Cabanasses

0
126

El Consell Comarcal del Bages considera que falta concreció en el projecte presentat per Iberpotash per cobrir i aïllar la runa de Cabanasses de Súria, en lloc de traslladar el material salí que conté cap al del Fusteret, que és el que preveu el pla de restauració vigent. Bàsicament, l’ens comarcal no veu clar quin és el futur a llarg termini per a aquest dipòsit, si al final s’optés pel confinament. En aquest sentit, considera que cal que el projecte se sotmeti a una avaluació ambiental ordinària, perquè es pugui fer una millor anàlisi i esvair els dubtes que planteja. Aquestes consideracions es recullen a l’informe emès per les tècniques de l’àrea de Territori i Medi Ambient del Consell del Bages, que va ser ratificat per unanimitat al ple que l’ens va celebrar aquest dilluns a Castellnou de Bages. El que diu aquest informe és que la proposta d’Iberpotash (que Regió7 va explicar a l’edició de dijous passat) consistent en el recobriment del dipòsit de Cabanasses, «pot contribuir a la millora en el control de les filtracions d’aigua salada al medi i en la reducció de l’impacte paisatgístic”, però que “entenem que defuig l’objectiu inicial del programa, l’eliminació del residu”. És en aquesta línia que l’informe del Consell fa la consideració que «no s’explicita a la documentació presentada si el recobriment es preveu com la solució definitiva per al dipòsit de Cabanasses, o bé com una mesura temporal en espera d’explotar el recurs en el futur». També troben a faltar que es concreti que suposarien els 100.000 m3 de residu salí que (si es complís el pla de restauració actualment vigent) haurien de transportar-se de Cabanasses, «respecte la capacitat actual i futura del dipòsit del Fusteret i, per tant, es fa difícil avaluar fins a quin punt en compromet la capacitat». En aquest sentit, l’informe exposa que «tenint en compte que es preveu ampliar el dipòsit del Fusteret i que se’n preveu la retirada total en un futur, si es transporta el residu salí de Cabanasses al Fusteret, en un futur serà degudament gestionat ». I afegeix que “addicionalment, l’ampliació del Fusteret hauria de tenir millores mesures d’impermeabilització i de control i contenció de les aigües salines en origen”. Pel que fa als arguments d’Iberpotash per defensar el confinament, en el sentit que evitarà el transport del residu salí amb camions entre els dos enderrocs, l’informe del Consell aprovat al ple considera que, «efectivament, la solució proposada al programa de restauració [en referència al que hi ha vigent] implica traslladar material d’un lloc a un altre, però no és només això, sinó que el recurs salí es trasllada a un dipòsit que caldrà retirar i, cosa que no és recurs salí, es tractarà pertinentment amb gestors autoritzats». En aquest sentit, l’ens comarcal exposa que «per valorar quina alternativa és ambientalment més adequada, cobrir el dipòsit o eliminar el residu, cal una anàlisi amb més profunditat dels impactes que generaria cada opció, i dels que podrien generar potencialment a un futur a mitjà-llarg termini». Finalment, també diu que, sobre la referència, per part d’Iberpotash, a experiències d’èxit en recobriments de dipòsits al territori (el de Vilafruns, a Balsareny), «seria pertinent disposar d’informes sobre l’evolució de la qualitat de l’aigua des del recobriment efectuat, tant superficial com subterrània, de l‟evolució de la qualitat ambiental de l‟entorn immediat, una recopilació d‟incidències, manteniments efectuats i manteniments a realitzar al llarg dels anys».

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here