L’Ajuntament de Fonollosa posa a la venda dues parcel·les edificables a Canet de Fals

0
310

L’Ajuntament de Fonollosa ha posat a la venda dues parcel·les edificables a Canet de Fals. Estan ubicades al carrer Rossinyol i Minguet als números 6 i 8 amb una superfície de 549,97 i 740,08 metres quadrats respectivament. Aquestes finques estan actualment sense ús i amb aquesta alienació es pretén donar resposta a la necessitat d’augmentar l’oferta de sòl destinada a l’habitatge que permeti l’arrelament de noves unitats familiars al municipi, així com reforçar els ingressos municipals pel finançament de diverses actuacions pendents per la millora dels equipaments municipals. El preu mínim que es podrà oferir és de 23.650 euros pel que fa a la primera parcel·la i de 31.820 euros la segona. Les persones interessades a presentar-se al concurs han de constituir una garantia provisional. En aquest cas, és del 3% del valor assignat a aquest sòl edificable. Així, la garantia per la primera parcel·la s’ha fixat a 709,50 euros i el de la segona de 954,60 euros. No s’admetran ofertes econòmiques inferiors a la de l’esmentat preu base d’alienació. Les ofertes econòmiques formulades pels participants no es podran alterar una vegada presentades. Segons s’estableix a les bases reguladores del concurs, la persona adjudicatària haurà d’assumir la despesa de formalització en escriptura pública del contracte, així com de qualsevol esmena que esdevingués amb posterioritat, els impostos procedents, i qualsevol altra despesa derivada de la venda del bé . La parcel·la s’haurà de pagar en el moment de formalitzar la compra.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here