La Generalitat pagarà un plus als nous metges que facin la residència lluny de Barcelona

0
86

El Departament de Salut posa en marxa un programa d‟incentius als nous residents de l‟especialitat de Medicina Familiar i Comunitària (MFiC) i als d‟Infermeria de Salut Mental que s‟incorporin a les places de les unitats docents acreditades a Catalunya. Aquest programa d’incentius, d’entre 5.000 i 9.000 euros anuals, s’estendrà pels nous residents de primer curs que entrin aquest any i s’aplicarà mentre duri l’especialitat, quatre anys en el cas de MFIC i dos anys en cas d’Infermeria en Salut Mental. La finalitat de la mesura, ja contemplada al pressupost 2022, és, segons fonts del departament, “promocionar aquestes dues especialitats i afavorir l’equitat territorial, atreure i retenir talent”. Aquest és un dels principals problemes amb què es troben els centres hospitalaris i els serveis de l’ICS que són fora de l’entorn metropolità. Aquest any, la previsió és una incorporació màxima de 370 residents de MFyC i de 52 a Infermeria de Salut Mental. Els nous residents R1 de la MFiC i els d’Infermeria en Salut Mental, que s’incorporaran als centres a finals del mes de maig, rebran cada any entre 5.000 i 9.000 euros en total, en funció d’on es trobe ubicada la unitat docent. Així, els qui s’incorporin a unitats docents de la Corona 1 (Àrea Metropolitana de Barcelona): rebran 5.000 euros cada any. Els que s’incorporin a la Corona 2 (resta de Barcelona): 7.000 euros cada any; i pels que s’incorporin a la 3 (resta de Catalunya): 9.000 euros l’any. Això significa, per exemple, que els de Manresa, Igualada i Berga caldria considerar-los com a corona 2 i els de Puigcerdà, per posar un altre exemple, com a corona 3). Els residents que hi tenen accés són els que hagin superat la convocatòria pública anual per accedir a la formació sanitària especialitzada i que, en el procés d’adjudicació de places, escullin una unitat docent de MFIC de Catalunya o d’Infermeria de Salut Mental. Actualment Catalunya disposa de 18 unitats docents acreditades d’atenció familiar i comunitària distribuïdes per tot el territori, on s’estan formant 1.185 metges i metgesses de Medicina Familiar i Comunitària; i 17 unitats docents de salut mental que tenen l’especialitat d’infermeria, on actualment s’estan formant 67 infermers i infermeres. Segons l’enquesta de Salut d’aquest any, el 90% dels residents MFyC i Infermeria de Salut Mental estan satisfets o molt satisfets amb la formació rebuda. Enfortir l’atenció primària i comunitària i la salut mental Aquest programa d’incentius s’emmarca, a més de promocionar les dues especialitats i afavorir l’equitat territorial, atreure i retenir talent, a l’aposta del Departament de Salut per enfortir l’atenció primària i comunitària i també la salut mental, tots dos eixos prioritaris d’aquesta legislatura. En aquest sentit, Salut està incorporant nous professionals de l’atenció primària com a referents de benestar emocional, fisioterapeutes o nutricionistes. També aquesta aposta per latenció primària queda reflectida en els ajuts de recerca. Aquest any, el Pla estratègic de recerca i innovació en salut (PERIS) ha convocat els ajuts de manera exclusiva per a latenció primària. Amb una novetat destacada, ja que la subvenció dobla el pressupost i passa dels 2M€ de convocatòries anteriors als 4M€ actuals. Això permetrà donar suport econòmic a més d’una vintena de projectes de recerca a l’àmbit de primària. A més, l’aposta de Salut per l’especialitat de Medicina Familiar i Comunitària i per la d’Infermeria de Salut Mental també es reflecteix a l’ambiciosa oferta de places de formació. Concretament, 370 per l’especialitat de MFyC, una de les ofertes més grans de tot l’Estat espanyol; i 35 places més per a les especialitats infermeres, amb un total de 329 de 6 especialitats diferents. Catalunya és qui ofereix més places d’especialitats infermeres a tot l’Estat espanyol. Paral·lelament, el Departament de Salut treballa per millorar els plans de formació, amb pràctiques extracurriculars o creació de càtedres, i, també, per definir una estratègia de planificació i d’impuls de la medicina familiar i comunitària i per promoure polítiques que afavoreixin el desenvolupament de la professió infermera i el seu reconeixement. Uns fins recollits al Fòrum de Diàleg Professional que treballa per donar resposta als reptes de present i futur de les professions sanitàries.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here