«Com més tard es comença a consumir, més capacitat crítica i d’autocura hi ha»

0
276

Joan Colom és el Subdirector General de Drogodependències i Director del programa PCAVIHV de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, institució que ha donat suport a l’estudi a la Comissió Tècnica Joves i Oci del projecte DESKcohort, i que també ha elaborat propostes i protocols per ajudar-lo a promoure un lleure saludable. Tenint en compte les dades de l’estudi, quines són les qüestions principals a tractar? L’alcohol és el principal problema de salut pública que tenim a Catalunya ia Catalunya Central des del punt de vista del consum de substàncies. És la substància més interioritzada, més integrada i normalitzada a l’àmbit familiar, social, comunitari ia l’oci nocturn. És consumit per bona part de la població adolescent i adulta i genera multitud de problemes tant a curt com a mitjà i llarg termini. Un 25% dels joves reconeixen haver realitzat un període d’intoxicació aguda o d’embriaguesa, o també un consum intensiu alguna vegada el darrer any. Això posa de manifest la necessitat de treballar des d’un punt de vista preventiu, i un dels elements clau a part de l’àmbit familiar, social, comunitari, esportiu i de salut és el de l’oci nocturn.

Una campanya reforça els protocols a favor d’un lleure més saludable al territori Quina evolució s’observa a les dades de consum entre joves i adolescents? No hi ha un empitjorament sinó una estabilització absoluta en totes les edats. Els anys parells fem enquestes a població de 14 a 18 anys, i els senars a l’adulta, observant una clara estabilització i fins i tot una disminució en la població de 14 a 18 anys en tots els indicadors, cosa que pot haver estat influïda per la covid -19, que ha representat una disminució dels espais de socialització i un tancament dels espais de trobada, i per tant, indirectament també ha comportat una disminució del consum. Segurament durant el confinament s’ha venut més alcohol als supermercats, però mai no compensarà el que es podria consumir en l’àmbit comunitari. Preocupa l’edat d’inici al consum. ¿S’observa una tendència a començar abans? Afortunadament, no. Veiem que també s’ha estabilitzat al voltant dels 14 anys. De totes maneres, és una edat prou baixa, i per això, un dels nostres objectius és endarrerir més aquest inici. El fet de començar a consumir amb més edat, també implica més capacitat crítica i la possibilitat de desenvolupar més prevenció i autocura cap a la pròpia persona.

Un de cada quatre adolescents de la regió central realitza un consum de risc d’alcohol La lluita antitabac que s’ha promogut des de les administracions aquests darrers anys té efectes positius en la disminució del consum entre joves i adolescents? Sí, el consum de tabac ha disminuït de manera sensible i el de cànnabis també, encara que és la droga il·legal més consumida per la població de Catalunya, tant entre els adolescents com entre els joves. El que cal destacar és que per primer cop el consum de cànnabis en noies de 14 a 17 anys és superior al de nois. Això ja ho havíem observat en el consum d’alcohol des de fa uns 12 anys, però no en el de cànnabis. Entre altres coses, i per desgràcia en aquest cas, es deu a una normalització de la condició de gènere. D’altra banda, les noies, amb la mateixa edat que els nois, actuen com a grans.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here