Moià emet un bàndol que concreta les restriccions d‟ús de l‟aigua després del decret d‟alerta

0
83

Després que l’Agència Catalana de l’Aigua decretés dimarts l’alerta per sequera en una cinquantena de municipis de l’àrea de Regió7, l’Ajuntament de Moià, que és un dels afectats (dins l’àrea de proveïment Llobregat Medio), ha emès un bàndol en què concreta les restriccions que estableix per a la població en l’ús de l’aigua tant per a reg, com per a neteja, omplert de piscines, fonts ornamentals i granges. Segons el que disposa el consistori, el reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com particular, s’ha de fer només en l’horari de menor insolació, de 8 de la tarda a 8 del matí. La dotació per a reg ha de ser “la mínima indispensable adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat”. I es demana evitar el reg durant moments de pluja, sigui utilitzant sensors automàtics o mitjançant altres formes de supervisió del reg. En qualsevol cas, no es podrà superar una dotació de 450 m3/ha/mes. El reg dels jardins particulars es pot fer, com a màxim, dos dies cada setmana. En concret, es determina que els habitatges amb numeració parella o sense numeració poden regar els dimecres i dissabtes, i els que tinguin numeració imparell ho podran fer els dijous i diumenges. En el cas de l’ompliment de piscines, s’estableix que queda limitat al farciment parcial de gots que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, «en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir-ne la qualitat sanitària de l’aigua», així com a la primera omplida de piscines de nova construcció. A centres educatius, es permet l’ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany de nens. D’altra banda, es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars fent servir mànegues d’aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d’aigua per arrossegar la brutícia. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d’alta pressió. Els serveis municipals han de fer la neteja amb la mínima despesa daigua indispensable i prioritzant, quan sigui possible, lús daigua no procedent de la xarxa de proveïment daigua potable. La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada a tres supòsits. D’una banda, a establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua. Fora dels establiments comercials només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l’ús d’esponja i cub. També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials si és necessari per mantenir la seguretat i la salut de les persones i animals. Dins aquesta categoria s’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja s’ha de fer amb la mínima utilització d’aigua possible. Pel que fa a les fonts ornamentals, es prohibeix l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua. Com a excepció, a llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible per al manteniment de la mateixa. En qualsevol cas, diu el bàndol, cal estudiar «i, si és viable, cal fer el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn que asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d’aigua». Es prohibeix utilitzar aigua per eliminar pols i matèria en suspensió a l’aire. I en granges, l’ús d’aigua procedent de la xarxa d’abastament queda limitat a les quantitats necessàries per a l’abreujat i la neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per a aquest darrer ús, es concreta, «cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d’una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o d’altres d’eficàcia equivalent».

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here