El Comitè de Sequera del Bages Llobregat es reuneix davant de l’entrada en alerta per sequera

0
129

El Comitè Comarcal de Sequera del Bages s?ha reunit per coordinar-se en l?aplicació de les mesures per fer front al?entrada en situació d?alerta a part del territori. En el marc de la trobada s´han recordat les restriccions per al consum d´aigua que ha fixat l´Agència Catalana de l´Aigua darrerament coincidint amb l´entrada de part de la comarca en situació d´alerta per sequera hidrològica. El Consell Comarcal del Bages, ens responsable de la gestió dels sistemes d’abastament d’aigua a alta Bages Llobregat, ha convocat els ajuntaments de Sallent, Avinyó, Artés i Calders que es veuen afectats per la declaració d’alerta per sequera hidrològica de la unitat dexplotació Mig Llobregat decretada per lACA. El conseller de l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Bages, Joan Zapata Lluch, demana a la població «que ara més que mai se’n faci un ús responsable i el màxim eficient possible de l’aigua, tant a casa com a la indústria ia els sectors agrícola i ramader». El Comitè, format pel Consell Comarcal del Bages, els ajuntaments dels municipis beneficiaris del servei, les empreses explotadores i la Junta de la Sèquia, és l’eina de coordinació dels ens locals i les entitats de proveïment d’aigua i ha fet el seguiment de la situació actual i de les mesures aplicades i previstes a aplicar des del sistema comarcal i que es recullen al Pla d’Emergència en situació de Sequera aprovat recentment en el marc del ple de juliol del Consell Comarcal del Bages. Restriccions A la fase d’alerta, els volums lliurats per al proveïment de la població no poden superar una dotació màxima equivalent a 250 litres per habitant i dia, incloent-hi les fraccions servides des dels recursos propis municipals. És el volum que es posa a disposició dels municipis per a tots els usos connectats. El reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com particular, s’ha de fer només en l’horari de menor insolació (de 20 ha 8 h). La dotació per al reg ha de ser la mínima indispensable i s’adaptarà en tot moment a les condicions de temperatura i humitat. Eviteu el reg durant moments de pluja, ja sigui utilitzant sensors automàtics o mitjançant altres formes de supervisió del reg. En qualsevol cas, no es podrà superar una dotació de 450 m3/ha/mes. El reg dels jardins particulars es pot fer, com a màxim, dos dies cada setmana. Els ens locals han de determinar la pauta d’alternança. Per defecte, els habitatges amb numeració parella o sense numeració poden regar els dimecres i dissabtes, i els que tinguin numeració imparell els dijous i diumenges. La utilització de l’aigua per omplir les piscines queda limitada als casos següents. L’emplenament parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i neteja de filtres i garantir-ne la qualitat sanitària. També per al primer omplert de piscines de nova construcció. A centres educatius, l’ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany de nens. Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànegues daigua o altres sistemes que utilitzin una làmina daigua per arrossegar la brutícia. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d’alta pressió. Els serveis municipals han de fer la neteja amb la mínima despesa daigua indispensable i prioritzant, quan sigui possible, lús daigua no procedent de la xarxa de proveïment daigua potable. Per part seva, la neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada als casos d’establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua. Fora d’aquests, es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l’ús d’esponja i galleda. També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials si és necessari per mantenir la seguretat i la salut de les persones i animals. Dins aquesta categoria s’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja s’ha de fer amb la mínima utilització d’aigua possible. Quant a les fonts ornamentals, queda prohibit omplir totalment o parcialment les fonts ornamentals, els llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua. Com a excepció a això, en llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible per al manteniment de la mateixa. En qualsevol cas s’ha d’estudiar i, si és viable, cal fer el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn que asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d’aigua. L’ús en granges d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per a l’abreujat i la neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per a aquest darrer ús s’utilitzaran només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d’una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o d’altres d’eficàcia equivalent.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here