Els propietaris de vehicles clàssics de Santpedor tindran ajuts per compensar l’impost

0
59

L’Ajuntament de Santpedor ha aprovat la concessió de subvencions en règim de competència competitiva als titulars de vehicles de motor de més de 25 anys inscrits en una associació de vehicles clàssics, i que paguin l’impost municipal de vehicles de tracció mecànica de Santpedor. Amb aquesta mesura l’Ajuntament vol compensar els propietaris d’aquests vehicles, a qui se’ls cobra anualment la taxa però en canvi, els tenen «com a relíquia amb un ús esporàdic i de col·leccionisme», apunta l’alcalde, Xavier Codina. I és que, a banda de tenir un mínim de 25 anys, no poden estar destinats a la circulació habitual. L’antiguitat és determinada per la primera matriculació del vehicle. Codina explica que la iniciativa va sorgir a partir de la demanda que van fer a l’Ajuntament alguns d’aquests mateixos titulars, si bé desconeix quanta gent podria acabar beneficiant. La quantia de les ajudes que es rebin vindrà fixada per la mateixa convocatòria, però en cap cas no podrà superar l’import pagat amb la taxa. De fet, el pagament, que és anual, ja es va fer al febrer, però a partir del setembre es resoldran les peticions que es rebin, i si són correctes, s’abonarà a aquests propietaris la quantia corresponent amb caràcter retroactiu. Les sol·licituds es poden fer a través d’una instància que cal presentar a l’Ajuntament, amb les dades del beneficiari; la targeta didentificació del vehicle on consti el model, característiques i any de matriculació; una declaració responsable conforme el titular no ha estat condemnat i es troba al corrent del pagament de les obligacions tributàries així com que el vehicle no es fa servir per a la circulació habitual; el número de compte on es rebrà limport de lajuda; i lacreditació dalta en una entitat de vehicles històrics o clàssics legalment constituïda. Els beneficiaris han de mantenir la titularitat del vehicle o comunicar-ne la baixa durant l’any en què s’hagi rebut l’ajuda, i no circular-hi per al seu ús habitual.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here