Els matrimonis van créixer al Bages el 60% el 2021, però encara són lluny dels del 2019

0
67

El nombre de matrimonis formalitzats el 2021 a la Catalunya Central va registrar un repunt clar respecte als d’un 2020 en què van caure en picat com a conseqüència de l’impacte de la pandèmia. Però la recuperació, tot i que és clara i evident, mostra unes xifres que encara queden molt per sota de l’últim exercici viscut amb normalitat prepandèmica, el del 2019. Així, per exemple, al Bages es van registrar un total de 585 casaments al llarg del passat any, gairebé el 60% més que l’any anterior, quan es van situar en 368. Una dada, aquesta última, que suposava que els matrimonis a la comarca s’havien reduït gairebé a la meitat en relació amb l’any precòvid. El Solsonès és la demarcació de l’àrea de Regió7 on el 2021 es va produir un creixement més gran del nombre d’enllaços respecte a l’any anterior: del 64,4%. De fet, és una excepció ja que és l’única de casa nostra on les noces formalitzades el 2021 (74) van ser fins i tot superiors a les del 2019 (54). En el conjunt de les 7 comarques d’influència d’aquest diari, el 2021 es van formalitzar un total de 1.332 matrimonis, fet que suposa un augment del 41,8% respecte a l’any anterior (en van ser 939), però encara és gairebé un 20%. inferior als del 2019 (1.636). A Catalunya, entre un any i l’altre, s’ha produït un augment del 51%. Per sobre d’aquest registre hi ha el Bages i el Solsonès, mentre que la resta de comarques de casa nostra si situen per sota, encara que a totes hi ha creixements. Al Berguedà es van formalitzar 146 unions matrimonials, 42 més que l’any anterior (+40,38%), però 12 menys que el 2019. A Moianès i Cerdanya, els creixements registrats es van situar per sota del 10%. Per àmbits del pla territorial, la taxa més elevada de nupcialitat es registra a les Comarques Centrals, amb 3,4 matrimonis per 1.000 habitants, seguit del Penedès (3,4 per mil) i Comarques gironines (3,3 per mil). Les taxes de nupcialitat més baixes corresponen a Ponent (2,6 per mil) i l’Alt Pirineu i l’Aran (2,7 per mil). Noces per la via civil D’altra banda, pel que fa al tipus de cerimònia d’enllaç, d’aquesta estadística del 2021 destaca l’accentuació d’una tendència que ja fa temps que està marcada, la del predomini gairebé absolut dels casaments per la via civil. Més del 90%. Els enllaços amb cerimònia catòlica ja van suposar només el 7% al conjunt de la Catalunya Central, i en el cas del Bages no arriba ni al 5%. Pel que fa a la nacionalitat, en un de cada sis matrimonis formalitzats el 2021 a les comarques del nostre país, almenys un dels dos contraents era estranger (el 17,2%). A les dues comarques pirinenques és on aquest índex va ser més alt, ja que tant a la Cerdanya com a l’Alt Urgell van suposar el 30% del total. I el més baix va ser al Berguedà i al Moianès (12%). Amb l’excepció del Berguedà, a la resta de demarcacions la combinació predominant va ser la de dona estrangera amb home de nacionalitat espanyola, molt per sobre dels casos de dos estrangers (ja sigui de la mateixa o de nacionalitat diferent). En el global de Catalunya, segons la nacionalitat dels cònjuges dels matrimonis de sexe diferent, els matrimonis dels dos cònjuges de nacionalitat espanyola són majoritaris (80,7%), mentre que els matrimonis mixtos (un dels cònjuges amb nacionalitat estrangera i un altre, espanyola) són el 16,1%. Els matrimonis entre contraents de nacionalitat estrangera representen el 3,2% del total. Als matrimonis mixtos és més freqüent la combinació d’un home amb nacionalitat espanyola casat amb una dona amb nacionalitat estrangera (2.266 matrimonis), que la combinació d’una dona amb nacionalitat espanyola casada amb un home amb nacionalitat estrangera (1.412 matrimonis). 36, 7 anys per als nuvis i 34,5 les núvies Al conjunt de Catalunya, amb 23.656 casaments el 2021, l’edat mitjana a contraure matrimoni en primeres núpcies va ser de 36,7 anys per als nuvis i de 34,5 anys per a a les núvies. En relació amb l’estat civil anterior dels cònjuges, el 68,2% dels matrimonis es van celebrar en primeres núpcies per a tots dos contraents, mentre que el 18,7% van correspondre a enllaços entre un cònjuge solter i l’altre casat anteriorment. Els matrimonis en segones núpcies per als dos contraents van ser el 13,1% del total d’enllaços celebrats el 2021. Pel que fa al sexe dels contraents, 22.848 matrimonis (el 96,6%) van correspondre a parelles de sexe diferent i 808 (3, 4%) a parelles del mateix sexe, dels quals 318 són entre dos homes i 490 entre dues dones.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here