Sallent comença a sancionar les infraccions derivades del nou sistema de recollida de residus

0
44

L’Ajuntament de Sallent ja pot sancionar les infraccions comeses pels usuaris amb el nou sistema de recollida de residus als contenidors amb obertura intel·ligent que es va posar en marxa el mes de març passat al municipi. Abans de l’estiu el consistori ja va aprovar un reglament que vetlla pel bon ús del servei, i ara ha entrat en vigor, amb possibilitat de castigar qui l’incompleixi amb multes de fins a 3.000 euros en el pitjor dels casos. El nou sistema, que obliga a dipositar la fracció orgànica i la fracció roman en contenidors diferents que només es poden obrir mitjançant una targeta electrònica unipersonal, ha disparat al mig any la recollida selectiva al municipi, que amb dades del mes de setembre ja supera al 75% de mitjana. Tot i això, des del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus s’han anat controlant les pràctiques de la ciutadania i s’han detectat comportaments incívics, com per exemple, deixar bosses d’escombraries fora dels contenidors, abandonar objectes voluminosos a la via pública, buidar papereres, o llençar la resta al carrer. Unes infraccions de què ja s’ha anat advertint telefònicament o personalment els seus responsables a través de la figura de l’agent cívic, si bé en alguns casos hi ha hagut reincidència. Tot plegat va portar l’Ajuntament a elaborar un reglament que permetés sancionar aquests mals comportaments, i que ja ha entrat en vigor. Unes infraccions tipificades L’incompliment del reglament implica una infracció administrativa que podrà ésser sancionada amb multes de fins a 3.000 euros si es tracta de falta molt greu. Les greus podran suposar una multa de fins a 1.000 euros i les lleus de fins a 750. Les possibles accions que vulnerin aquesta norma estan tipificades i categoritzades al propi reglament, que es pot consultar a la pàgina web municipal. Així doncs, es consideraran infraccions lleus per exemple dipositar residus fora dels contenidors o en un de diferent al que li correspon, espatllar-los, canviar-los de lloc o pintar-los o enganxar publicitat. Abandonar residus a la via pública i en espais públics municipals, en solars, en boscos, o en lleres dels rius; dipositar residus especials als contenidors; o abandonar residus procedents daltres municipis, seran infraccions greus; mentre que el dipòsit de material o residu tòxic o perillós en contenidors, o lús dels serveis municipals de recollida sense autorització per part dels usuaris comercials, tindran per exemple la tipificació de faltes molt greus.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here